Marți, 14 Iulie 2020

Meseria lor e riscul!

„Privesc cerul fără să pălească şi pământul fără să roşească!” Charles de Gaulle

Indiferent de mediul operaţional în care acţionează, militarii Batalionului 495 Protecţia Forţei „Vulturii Negri” demonstrează prin profesionalism şi dăruire că pot îndeplini cu succes misiunea primită.

Spiritul de corp şi camaraderia întâlnită în rândul paraşutiştilor militari îi fac pe aceștia să fie o castă aparte a forţelor terestre, iar meticulozitatea punerii în practică a procedurilor învăţate ne dau convingerea că pot face faţă pericolelor întâlnite în teatrele de operații.

Vulturii Negri se pregătesc de misiune! Deşi aflaţi la finele primei etape de pregătire, se poate distinge cu uşurinţă dorinţa lor de autoperfecţionare, iar experienţa fiecărui militar va reprezenta un adevărat test al propriei capacităţi de a acţiona într-un mediu în general ostil, în condiţii de efort fizic şi psihic deosebit. Militarii s-au familiarizat deja cu situaţia politico-militară actuală a Afganistanului, cu factorii de risc din zonă, cu procedurile standard de operare NATO, prevederile normelor de drept internaţional umanitar şi regulile de angajare (ROE) specifice.

Vor urma noi etape de pregătire derulate progresiv atât la nivel de subunitate cât şi de batalion, încheiate printr-un complex exerciţiu de repetare a misiunii, desfăşurat la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu.

Comandantul Batalionului 495 Protecţia Forţei „Vulturii Negri”, locotenent-colonel Cezar Cucoş, veteran al teatrelor de operaţii, ne explică faptul că militarii execută etape modulare de instruire, de la simplu la complex, adaptate condiţiilor mediului operaţional în care urmează să se desfăşoare misiunea. Se perfecţionează tehnici și tactici pe incidente și evenimente specifice teatrului de operaţii, se lucrează intens la cunoaşterea procedurilor de operare, la coeziunea subunităţilor şi a batalionului în ansamblu.

Beneficiind de facilităţile oferite de poligonul de instrucţie Clinceni, Vulturii Negri realizează replici în teren a unor situaţii tactice adaptate şi nuanţate pe tipuri de incidente. Astfel, nu lipsesc din peisajul creat, patrule îmbarcate sau debarcate, destinate asigurării libertăţii de mişcare a forţelor aliate şi civililor, reacţii la incidentele create de ipotetice forţe insurgente.

Nu lipsesc momentele iniţiate de dispozitivele explozive improvizate, atacuri asupra militarilor care participă la evacuarea medicală a unor victime rezultate din atacuri cu foc direct sau indirect. Totodată, se face remarcată pregătirea militarilor pentru acordarea primului ajutor în cazul plăgilor prin împuşcare, oprirea hemoragiilor, eliberarea căilor respiratorii şi verificarea respiraţiei la nivelul toracelui.

Sublocotenent Roxana Georgescu se pregăteşte pentru prima sa misiune în teatrul de operaţii Afganistan, îndeplinind funcţia de comandant pluton în cadrul companiei ECP(Entry Control Point); ne asigură că îşi va conduce subunitatea pentru a îndeplini misiunea, contribuind la menţinerea operativă a bazei unde vor fi dislocaţi.

Deviza Audaces Fortuna Juvat (Soarta favorizează pe îndrăzneţi) - Virgiliu - călăuzeşte fiecare militar al Batalionului 495 Paraşutişti „Căpitan Ştefan Soverth”, mândri ca fac parte dintr-o unitate emblematică a Forţelor Terestre Române.

Citit 1235 ori

D2I 18.10.2010

Adresa:

Unitatea Militară 02470, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, nr. 1, Buzău, cod poştal 120257

Email:

relatii.publice02470@forter.ro

Telefon:

0238725910 / 0238426521

Vremea

BUZĂU

 

Social Media