Marți, 21 Martie 2023

Locţiitor al comandantului

General de brigadă Iulian DANILIUC


GlbgDaniliuc

S-a născut în 2 iulie 1970, în localitatea Călăraşi, județul Botoşani.

După absolvirea Liceului Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc în anul 1988 şi a Şcolii Militare „Nicolae Bălcescu”, arma Infanterie, Sibiu în anul 1991, a fost încadrat în funcţia de comandant de pluton infanterie la Regimentul 21 Mecanizat „General Traian Moşoiu”.

Ulterior, a îndeplinit succesiv funcţiile de comandant de pluton cercetare, companie stat major şi şef Birou pregătire pentru luptă în comandamentul Batalionului 21 Infanterie „General Traian Moşoiu”.

În acest timp a frecventat cursul de comandant companie cercetare - în 1997, cursul intensiv limba engleză - în 1998, cursul de stat major pentru ofiţeri de infanterie - în 1998, cursul proceduri comandă şi stat major specifice NATO - în 1999 și cursul intensiv de perfecţionare în cunoaşterea limbii engleze - în 2000.

Între 2000 şi 2002 a urmat cursurile Academiei de Înalte Studii Militare, Facultatea Interarme, Conducere Forţe Terestre. După absolvire, a fost repartizat locțiitor al comandantului la Batalionul 21 Infanterie „General Traian Moşoiu”, fiind ulterior împuternicit şef al cercetării la Comandamentul Brigăzii 11 Mecanizată „Carei”.

În anul 2004 urmează şi absolvă cursul postuniversitar de specializare în domeniul operaţiilor multinaţionale la Colegiul de Război, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.

Între 2004-2005 a fost detașat ofiţer de legătură la Preşedinţia Comitetului Director „SHIRBRIG”, iar în perioada 2005-2009 a îndeplinit funcțiile de locţiitor al Comandantului Batalionului 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”, ofiţer 2-Biroul Planificare Operaţii/G.3-Operaţii/ Comandamentul Corpului 4 Armată Teritorial „Mareşal Constantin Prezan”, ofiţer 2-Biroul Planuri Operative la Comandamentul Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, șef Birou Conducere Operaţii și șef Birou Planificare la același comandament.

În perioada iunie - decembrie 2007 execută prima misiune externă ca ofiţer de legătură în cadrul NATO Training Mission, Baghdad, Irak.

Începând cu 2009 până în 2014 îndeplineşte funcţia de comandant al Batalionului 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu”, în perioada noiembrie 2012 – iunie 2013 executând cu unitatea o misiune în cadrul ISAF, respectiv Batalionul 1 Manevră „Golden Lions”/Combined Task Force „Raider”/RC „South”, Zabul, Afganistan.

În anul 2010 a absolvit studiile masterale „Managementul securităţii în epoca contemporană”, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, în anul 2011 cursul postuniversitar de perfecţionare „Operaţii multinaţionale întrunite - avansat”, iar în anul 2015, cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere strategică, la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti.

În perioada 2014 - 2017 a îndeplinit funcția de locţiitor al comandantului Brigăzii 18 Infanterie „Banat”, transformată în Brigada 18 Cercetare Supraveghere „Decebal”.

Între septembrie 2016 - februarie 2017 este împuternicit şef Secţie Planuri Strategice, iar între martie - mai 2017 şef Serviciu Sprijin Operaţii Strategice/Direcţia Operaţii/Statul Major General. Începând cu luna mai 2017 este numit locţiitor al şefului Direcţiei Operaţii/Statul Major General, iar din august 2017 este împuternicit şeful Direcţiei operaţii/Statul Major al Apărării.

În anul următor, începând cu luna februarie 2018 este împuternicit, iar din luna noiembrie, numit comandant al Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”.

În anul 2019 urmează cursul postuniversitar de comunicare și relații publice, organizat de Direcția Informare și Relații Publice din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

În perioada 15 septembrie 2020 – 27 iunie 2021 îndeplinește funcția de Deputy Director - Operational Sustainment Division/Combined Security Transition Command-Afghanistan, Resolute Support Mission, Kabul, Afghanistan.

Din 1 august 2021 este numit locţiitor al comandantului Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

De-a lungul carierei militare a fost decorat cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, în rang de Comandor, cu însemne de război, Ordinul „Virtutea Militară”, în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Militară”, în grad de Ofițer, Emblema de Onoare a Armatei României, a Statului Major General, a Forţelor Terestre, Emblema de merit „În slujba păcii” - clasa a 2-a și clasa a 3-a.

De asemenea, a mai primit titlul onorific de „Militar Veteran” pentru militari, Emblema de Merit „În Serviciul Armatei României” clasa a III-a, Semnul onorific „În serviciul Patriei” pentru 15, 20 şi 25 de ani, precum și medaliile NATO non Article 5 NTM-I, ISAF si Afghanistan.

Generalul de brigadă Iulian Daniliuc este căsătorit și are un copil.

 CV-ul (în română)

Evenimente recente

D2I 18.10.2010

Adresa:

Unitatea Militară 02470, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu, nr. 1, Buzău, cod poştal 120257

Email:

relatii.publice02470@forter.ro

Telefon:

0238725910 / 0238426521

Vremea

BUZĂU

 

Social Media